J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Uroczysta Sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
23.06.2010.
20 lat samorządu - skok cywilizacyjny.


22 czerwca 2010 roku odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Poświętne poświęcona podsumowaniu 20 - lecia działalności samorządu w Gminie Poświętne.
Na Sesję zostali zaproszeni radni obecnej i poprzednich kadencji, sołtysi, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek samorządowych, przedstawiciele policji, straży pożarnych, służby zdrowia oraz instytucji działających na terenie gminy Poświętne.

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem Przewodniczącego Rady Gminy Poświętne Tadeusza Kamińskiego, który podsumował ostatnie 20 lat pracy samorządu. W swoim wystąpieniu zapoznał zebranych z osiągnięciami i dokonaniami, jakie były efektem pracy gminnego samorządu oraz Wójta Witolda Łapińskiego, który pełni tę funkcję od 18 lat. Podkreślił zaangażowanie wójta, który "... postawił na rozwój Gminy Poświętne we wszystkich dziedzinach życia mieszkańców, tj. rozbudowę infrastruktury i mediów, oświatę i kulturę, zdrowie oraz bezpieczeństwo."

Następnie wójt Witold Łapiński przedstawił informację o bieżącej sytuacji społeczno – gospodarczej gminy, podkreślając fakt, że w chwili obecnej gmina znajduje sie w dobrej kondycji finansowej, i mimo realizacji wielu zdań nie posiada realnego zadłużenia.

Uroczystą część sesji zakończył, przygotowany specjalnie z okazji 20-lecia samorządu gminnego, występ uczniów Gimnazjum w Poświętnem, przygotowany pod kierunkiem Pani Danuty Kamieńskiej.

W związku z przypadającą w tym roku dwudziestą rocznicą utworzenia samorządów, Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem zorganizowała konkurs na pracę plastyczną pt. "Moja wieś: 20 lat temu i dziś" dla uczniów szkoły podstawowej. W konkursie wzięło udział 15 osób. Komisja wyłoniła 6 najciekawszych prac, które można obejrzeć na wystawie przy Bibliotece... obejrzyj nagrodzone prace >>

Po uroczystej części, radni kontynuowali roboczą część XXX Sesji Rady Gminy Poświętne, której porządek obrad przedstawiał się nastepująco:

 • Informacja w sprawie ładu, porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Poświętne.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poświętne
 • Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/90/08. Rady Gminy Poświętne    z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Poświętne na lata 2008- 2014.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Pietkowo na lata 2010-2017"
 • Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wilkowo Stare na lata 2010-2017"
 • Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Brzozowo Stare na lata 2010-2017"
 • Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Poświętne na lata 2010-2017"
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze.
 • Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Poświętne orz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 • Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

 

 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws