J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
XXVIII Sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
31.01.2010.
W dniu 29 stycznia 2010 roku odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Poświętne. Po przyjęciu porządku obrad Wójt Gminy przedstawił mieszkankę gminy Poświętne (uczennicę łapskiego LO) Marie Magdalenę Kośnik, która swoim występem muzycznym uświetniła sesję. Maria Magdalena Kośnik jest mieszkanką gminy Poświętne, uczennicą łapskiego liceum. To bardzo utalentowana młoda artystka z bogatym doświadczeniem scenicznym.
Prowadzi aktywną działalność koncertową nie tylko w naszym województwie i regionie, ale w całym kraju, promując Gminę Poświętne. Jest autorką i kompozytorką tekstów i muzyki. Uczestniczy w wielu warsztatach i seminariach wokalnych, doskonaląc swoje umiejętności, co świetnie rokuje na przyszłość. Posiada niewątpliwy talent, który warto pielęgnować i rozwijać.
Wójt Gminy wręczył wyróżnionej artystce nagrodę i dyplom uznania „Za działalność w dziedzinie kultury na rzecz środowiska lokalnego promującą Gminę Poświętne”.
W następnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
Na 2010 rok zatwierdzone taryfy pozostały na poziomie cen z 2009 roku tj; woda – 2,09 zł netto za 1m 3  , ścieki 2,53 zł  netto za 1 m 3 .
W następnym punkcie radni podjęli uchwalę w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy na 2010 rok.
Radni przyjęli informacje z realizacji uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy w II półroczu 2009 roku.
Wzorem lat ubiegłych Pan Andrzej Roszkowski przedstawił wykaz dróg rolniczych, które wymagają rekultywacji przy dofinansowaniu z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Radni jednogłośnie wytypowali na 2010 rok drogę ”Brzozowo Chabdy  -Brzozowo Chrzczony” o długości 1500 mb.
W następnym punkcie radni podjęli uchwalę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Do budżetu wprowadzono środki na opracowanie dokumentacji na wymienioną drogę rolniczą oraz urealniono wartość inwestycji :”budowa świetlicy Wiejskiej w Wilkowie Starym” do kwoty 950.000 zł., z czego :
- środki własne budżetowe – 560.656 zł
- Środki z PROW    -            389.344 zł.
Wprowadzono również środki ze zlikwidowanego rachunku bankowego, który wpływały kwoty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane nam przez urząd marszałkowski. Na mocy art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy  - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych  ustaw (Dz.U. Nr 215, poz. 1664), z dniem  1 stycznia 2010 roku uległy likwidacji gminne fundusze ochrony środowiska. Opłaty te wpływają bezpośredni na rchunek budżetu gminy.
W następnym punkcie radni wysłuchali sprawozdania Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Poświętnem z działalności Ośrodka w 2009 roku. Po wyczerpaniu wniosków i zapytań przewodniczący zamknął XXVIII Sesję Rady Gminy w Poświętne. 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws