J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSORPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Uroczysta sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
17.12.2009.
   Wybrany obraz                                        
16 grudnia 2010 roku odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Poświętne. Na początku wystąpiła młodzież szkolna z występem bożonarodzeniowym przy akompaniamencie pani Uli Wiluk, co stało się już tradycją. Wójt gminy Witold Łapiński w podziękowaniu za uatrakcyjnienie spotkania obdarował dzieci słodyczami.
Następnym punktem obrad było uroczyste wręczenie odznak za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Głos zabrał Prezes Podlaskiego Związku Wojewódzkiego Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Pan Maurycy Birula, który w swoim wystąpieniu podkreślił wyjątkowy zakres pomocy udzielanej przez obecnego wójta kombatantom, co wyróżnia się w skali całego województwa.
Następnie głos zabrał Pan Jan Łapiński – Sekretarz Koła Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. W swoim wystąpieniu podziękował wójtowi Witoldowi Łapińskiemu za wzorową, przyjacielską współpracę z kombatantami.

Podczas sesji Wójt Gminy Poświętne Witold Łapiński i Banas Wiktor mieszkaniec Pietkowa w dowód uznania zostali odznaczeni najwyższym odznaczeniem za ich działalność społeczną, zawodową, takt, kulturę i wszystkie kroki jakie czynią aby organizacja w dalszym ciągu funkcjonowała oraz za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Na ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 16 grudnia 2009 r. Gmina Poświętne wzorem lat ubiegłych jako pierwsza w województwie w uchwaliła budżet na 2010 rok. Wcześniej projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów oraz uzyskał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.Dochody budżetu uchwalono w wysokości 9.160.140 zł, w tym dochody bieżące 8.615.809 zł, dochody majątkowe 544.331 zł. Wydatki uchwalono o 656.246 zł więcej tj. w wysokości 9.816.386 zł, z czego na zadania inwestycyjne przeznaczono 4.919.594 zł środków własnych oraz założono pozyskanie 2.173.339 zł środków unijnych. W budżecie zabezpieczono środki na utrzymanie szkół na terenie gminy, z uwzględnieniem 7% podwyżki dla nauczycieli od miesiąca września 2010 roku, na pomoc społeczną , na utrzymanie straży pożarnych oraz rozwój kultury i sportu.Gmina Poświętne przewiduje zamknięcie roku 2009 roku z realnym zerowym poziomem zadłużenia. W 2010 roku założono realizację ośmiu zadań inwestycyjnych o wartości 10.084.211 zł. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:
  1. Budowę sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowościach Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Liza Stara i Liza Nowa - wartość inwestycji 3.522.098 zł
  2. Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół w Poświętnem – wartość zadania 350.000 zł
  3. Budowę stołówki w Zespole Szkół w Poświętnem o wartości 2380.067 zł,
  4. Zagospodarowanie centrum wsi Pietkowa – wartość zadania 980.650 zł
  5. Budowę świetlicy wiejskiej w Wilkowie Starym za kwotę 1.500.000 zł;
  6. Rozbudowę Świetlicy wiejskiej w Brzozowie Starym - wartość zadania 1.020.000 zł
  7. Budowę drogi o nawierzchni bitumicznej we wsi Gołębie o długości 0,624 km za kwotę 200.000 zł;
  8. Budowę drogi żwirowej we wsi Marynki o wartości 100.000 zł.Przyjęte do budżetu zadania inwestycyjne stanowią 41% jego wydatków.
Ponadto w 2010 roku przewiduje się zakończenie przebudowy ulicy w Poświętnem z pełna infrastrukturą o wartości 9.000.000 złotych oraz rozpoczęcie budowy drogi Poświętne – Pietkowo o wartości 7.000.000 zł.Uchwalony budżet 2010 roku zakłada wykonanie wymienionych wszystkich zadań inwestycyjnych przy udziale środków budżetowych uzupełnionych o założone środki unijne bez zaciągania realnych kredytów.Budżet 2010 roku planuje się również zamknąć bez zadłużania gminy.Radni podziękowali wójtowi za wykonanie zadań budżetu 2009 roku, wyrazili uznanie dla jego ciężkiej, konsekwentnej pracy, zapewniającej ciągły, dynamiczny rozwój gminy. Szczególne uznanie wyrazili jednogłośnie uchwalając budżet na 2010 rok, a jednocześnie Rada podkreśliła , że w budżecie są zawarte realne zadania, które nie są obietnicami bez pokrycia w kontekście roku 2010, który jest rokiem wyborczym.

Sesja zakończyła się życzeniami świątecznymi oraz opłatkiem.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws