J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
31.10.2008.

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

„Jak RPOWP zmieni mój region?”

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu województwa podlaskiego.

Celem konkursu jest m.in. zachęcenie uczniów i nauczycieli do aktywnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej, w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP). Skierowanie uwagi dzieci i młodzieży na zmiany jakie nastąpią w naszym województwie dzięki realizacji RPOWP a ponadto jego promocja wśród mieszkańców regionu.

 


Tematyka prac konkursowych:
Prace konkursowe powinny przedstawiać zmiany jakie nastąpią w regionie dzięki realizacji projektów/przedsięwzięć w ramach RPOWP.

 

Nadesłane prace muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprezentowanymi w innych konkursach. Prace można wykonać w dowolnej technice plastycznej jak np. ołówek, kredka, farby, pastele, wycinanki itp. Pracy konkursowe powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A3 (297x420mm).

 

Zgłoszenie prac konkursowych:
Zgłoszenie prac wraz z formularzem zgłoszeniowym, odbywa się za pośrednictwem szkół. Każda ze szkól może zgłosić maksymalnie 10 prac konkursowych, które należy złożyć (zapakowane łącznie) kancelarii Departamentu Zarządzania RPO, przesłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego), bądź dostracyć osobiście na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Zarządzania RPO
ul. Gen. F. Kleeberga 20
15-691 Białystok
z dopiskiem "Konkurs plastyczny"


Prace można nadysłać od dnia 3 listopada 2008 r. do 1 grudnia 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Komisja konkursowa dokona wyboru prac i przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych pomysłów. Oprócz nagród rzeczowych przynawanych uczniom (rowery, mini wieże, aparaty cyfrowe) przewidziane są nagrody dla szkół! Szkoła podstawowa oraz gimnazjum z największą liczbą laureatów otrzyma cenną nagrodę rzeczową.

 

Szczegóły i pozostałe informacje w REGULAMINIE (do pobrania poniżej)

 

Ogłoszenie wyników konkursu:

 

Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej www.rpowp.wrotapodlasia.pl, natomiast szkoły zostaną powiadomione droga pocztową lub telefonicznie w terminie do dnia 15 grudnia br. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się 19 grudnia 2008 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1)

 

Szczegóły organizacji i przeprowadzania konkursu zawarte są w Regulaminie konkursu na stronie www.rpowp.wrotapodlasia.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskac pod nr tel. 085/ 65 48 228,234,226

 

Osoby do kontaktu:
Izabela Łokić e-mail: izabela.lokic@wrotapodlasia.pl
Grzegorz Kurbat e-mail: grzegorz.kurbat@wrotapodlasia.pl
Monika Kozub-Idźkowska: monika.idzkowska@wrotapodlasia.pl
Izabela Smaczna: izabela.smaczna@wrotapodlasia.pl
Monika Pańkowska: monika.gronostajska@wrotapodlasia.pl

 
 
 

Regulamin konkursu

 


 
« poprzedni artykuł
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws