J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSORPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Podsumowanie projektu BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA. PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
28.12.2018.

Projekt „BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA – organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” dofinansowany z rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowani Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” Koordynowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i realizowany przez Gminę Poświętne.

W organizowanym projekcie zrealizowano:

- konkurs na plakat i logo projektu, udział wzięło 4-ro dzieci. Zwycięzcą konkursu został Krzysztof Ożarowski, który otrzymał dyplom i nagrodę, a wyróżnienie i nagrody otrzymali: Adrian Pietryńczak, Julia Dąbrowska oraz Piotr Kusielczuk.

(Plakaty i logo: Nr 1 Krzysztof Ożarowski, Nr 2 Adrian Pietryńczak, Nr 3 Julia Dąbrowska, nr 4 Piotr Kusielczuk)

- odbyło się szkolenie skierowane do nauczyli, rodziców i opiekunów z zakresu przeciwdziałania zażywaniu przez dzieci i młodzież środków odurzających i substancji psychoaktywnych - udział wzięło osób 19 osób.

- przeprowadzono konferencję profilaktyczną dla nauczycieli, rodziców i opiekunów z zakresu zagrożeń wynikających z cyberzagrożeń i hejtu w sieci - udział wzięło 14 osób.

- przeprowadzono debatę profilaktyczną nt. używania środków psychoaktywnych i debatę nt: hejtowania w Internecie, cykl warsztatów edukacyjnych z zakresu psychologii, zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu (hejt, cyberprzemoc itp.), uzależnień (dopalacze, narkotyki, alkohol itp.) - udział wzięło 125 dzieci i młodzieży.

- przeprowadzono warsztaty teatralne o tematyce zagrożeń używkami. Powstała grupa teatralna ZaMaską. W zajęciach wzięło udział 13 dzieci. Grupę prowadziła Katarzyna Pietryńczak. Grupa teatralna miała już kilka wystąpień przed publicznością.

- przeprowadzono cykl warsztatów  edukacyjno – profilkatycznych „Ćwiczymy o używkach nie myślimy”. Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami utworzone zostały dwie grupy sportowe. Ogólna liczba dzieci i młodzieży, która wzięła udział w zajęciach sportowych to 46 osób. Zorganizowane zajęcia JUDO prowadził Przemysław Jaroszewski.

- Przeprowadzono cykl warsztatów  edukacyjno – profilaktycznych „Samorealizacja poprzez taniec. Ta forma spędzania wolnego czasu również cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Zajęcia prowadziła Katarzyna Kisiel z Mobilnej Szkoły Tańca – Paaro. Utworzono dwie grupy. W zajęciach tanecznych wzięło udział 67 dzieci i młodzieży.

- zorganizowano wyjazd do Aresztu Śledczego w Białymstoku celem zapoznania się z jednostką - udział wzięło ł 20 uczniów i dwóch opiekunów.

Zajęcia odbywały się w formie bezpłatnej. Dzieci i młodzież mogły spędzać wolny czas w dowolnej formie. Rozwijały swoje umiejętności, zainteresowania oraz kreatywność podczas zajęć sportowych, tanecznych oraz teatralnych z wykwalifikowanymi opiekunami. Projekt pokazał jak duże jest zainteresowanie zarówno ze strony dzieci młodzieży, jak i dorosłych, którzy chętnie uczestniczyli w dowolnych formach projektu. Związane z projektem zagadnienia zostały przedstawione przez ekspertów w jasny i prosty sposób. Zdobyta wiedza na temat zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu i używek pozwoli na szybkie reagowanie i zwracanie uwagi ze strony rodziców, jak również umiejętne korzystanie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z Internetu.

Na zakończenie projektu zorganizowano happening podsumowujący wszystkie działania związane z projektem „BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA – organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”. W imprezie uczestniczyło około 200 osób.

Zdjęcia >>

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws