J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSORPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
28.12.2018.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

na terenie Powiatu Białostockiego

 

Kto może skorzystać?

Każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Co obejmuje ?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1.  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

2.  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

3.  sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4.  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Gdzie można uzyskać pomoc?

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez Powiat Białostocki:

Białystok -  Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 16-569 Białystok, tel. 85 740 39 26.

 

Poniedziałek:          1100 - 1500

 

Wtorek – Piątek:      900 - 1300

Czarna Białostocka - Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, ul. Sienkiewicza 7, 16-020 Czarna Białostocka, tel. 85 722 27 20.

 

Poniedziałek:         1100 - 1500

 

Wtorek – Piątek:     900 - 1300

Łapy - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy,
tel. 85 715 27 20 wew. 25.

 

Poniedziałek:         1100 - 1500

 

Wtorek – Piątek:     900 - 1300

W powyższych punktach porady prawne udzielane są w poniedziałki i wtorki przez Radców Prawnych, a w środy, czwartki i piątki przez Adwokatów.

Punkty prowadzone przez Caritas Archidiecezji Białostockiej:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:

Michałowo - Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, tel. 85 713 17 73.

Poniedziałek - Piątek:   900 - 1300

Porady prawne udzielane są przez magistra prawa.

 

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Choroszcz -  ul. Sienkiewicza 42, 16-070 Choroszcz, tel.  85 722 26 80 .

 

Poniedziałek -  Wtorek: 800 - 1200

 

Środa:   1230  -  1630

   Czwartek -  Piątek:   800 - 1200


Juchnowiec Kościelny
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżynie, ul.  Alberta 2, 16-001
Księżyno, tel. 601 266 099

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek:  1230 – 1630

Środa, Piątek:    800 - 1200

W powyższych punktach poradnictwo obywatelskie jest prowadzone przez Radców Prawnych.

Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku pod nr tel. 519 314 080 w godzinach: 

poniedziałek 800 - 1600

wtorek – piątek 730 - 1530

Więcej informacji na www.powiatbialostocki.pl


Lista jednostek poradnictwa specjalistycznego w Powiecie Białostockim

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws