J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSORPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Dotacja na usuwanie azbestu PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
06.11.2018.

Gmina Poświętne uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 17.828,00 zł, dotyczącą dofinansowania kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poświętne”.  Umowę NR 183/18B-OZ/AZ-073/DA Gmina Poświętne podpisała z WFOŚIGW w Białymstoku w dniu 16.10.2018 r. W ramach realizacji programu z dofinasowania skorzystało 13 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Poświętne. Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wyniósł 59,427 Mg.


 
następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws