J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA  organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
11.10.2018.

W minionym tygodniu odbyły się pierwsze zajęcia taneczne, sportowe i teatralne z projektu „BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA – organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”. Projekt dofinansowany z rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” Koordynowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gmina Poświętne realizuje zadanie 3.1 Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży. Projekt zakłada przeprowadzenie szeregu działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej i ich rodziców, nauczycieli i opiekunów.

W projekcie są realizowane działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie negatywnych postaw, przejmowanie prawidłowych ról społecznych, wzmacnianie swojej wartości i samooceny. Założeniem projektu jest aktywizowanie całej społeczności lokalnej w tym przede wszystkim dzieci, młodzieży rodziców nauczycieli oraz opiekunów. Jednym z celów jest pokazanie młodym ludziom alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz sposobów integracji. Działania w ramach projektu skierowane są do młodych osób, które w przyszłości będą wkraczały w dorosłe życie z bogatą wiedzą o konsekwencjach negatywnych zachowań, a dla rodziców, opiekunów i nauczycieli możliwość wcześniejszego reagowania na dane zagrożenia (tj.  niebezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz zagrożenia wynikające z coraz łatwiejszego dostępu do środków odurzających w tym dopalaczy).

Działania projektowe będą realizowane do końca roku 2018.

Zajęcia, które organizowane są na potrzeby projektu cieszą się dużym powodzeniem. Zostały utworzone dwie grupy taneczne i dwie grupy sportowe i jedna grupa teatralna. W środy odbywają się zajęcia sportowe -„Ćwiczymy o używkach nie myślimy” odbywają się w Szkole Podstawowej w Poświętnem. Zajęcia taneczne - „Samorealizacja przez taniec” w każdy piątek w nowym budynku Domu Kultury w Poświętnem. W sobotę zajęcia teatralne o tematyce zagrożeń używkami w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem. Dzieci i młodzież są bardzo otwarte i szybko się aklimatyzują, zachwycone są zajęciami a także nowym budynkiem gdzie odbywają się zajęcia. 

Zdjęcia z zajęć >>

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws