J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Modernizacja i remont budynku użyteczności publicznej w Pietkowie  drugi etap inwestycji. PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
13.04.2018.
Z uwagi na brak infrastruktury kulturalnej w Pietkowie i okolicznych miejscowościach, która zapewniłaby możliwość atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu i możliwości rozwoju mieszkańców, władze gminy Poświętne wyszły naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, podejmując decyzję o przebudowie i modernizacji budynku po wygaszonej szkole podstawowej w Pietkowie, który znajdował się w złym stanie technicznym i nie nadawał się do dalszej eksploatacji. Gmina Poświętne kontynuuje prace związane z modernizacją i remontem budynku użyteczności publicznej po byłej szkole i dostosowaniem go do prowadzenia działalności kulturalnej. W pierwszym etapie wykonano termomodernizację, a obecnie realizowany jest II etap inwestycji - modernizacja i remont budynku użyteczności publicznej w Pietkowie.

W 2017 r. władze gminy poczyniły starania o pozyskanie środków pozabudżetowych, w wyniku których w kwietniu został złożony wniosek do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na projekt pn. „Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Przedsięwzięcie 2.1.1 Wsparcie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD N.A.R.E.W. Celem głównym inwestycji jest efektywne wykorzystanie potencjału obszaru LGD N.A.R.E.W. do jego rozwoju ekonomicznego, wzrostu spójności społecznej i przestrzennej, wzmocnienie standardu życia mieszkańców, wzmocnienie potencjału kulturowo-historycznego, jak również rewitalizacja wybranych obiektów na terenie LGD N.A.R.E.W. na rzecz ich funkcji społecznej, gospodarczej i edukacyjnej oraz estetyki miejscowości.

Po pozytywnej ocenie złożonego wniosku w dniu 6 grudnia 2017 r. podpisano z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę o dofinasowanie ww. projektu, zgodnie z którą dofinasowanie opiewało na kwotę 91 571 zł, natomiast całkowite koszty kwalifikowalne inwestycji wyniosły 143 913 zł.

W wyniku przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana Firma Remontdom s.c. Marek Żukowski, Marek Grynczel z Białegostoku, która realizowała projekt. W ramach inwestycji zostały wykonane:

1. ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE, W TYM:

- rozebranie części ścianek działowych,
- wymurowanie części nowych ścianek działowych,
- wykonanie nowych posadzek,
- wymiana i uzupełnienie drzwi wewnętrznych
- uzupełnienie tynków wewnętrznych,
- roboty malarskie i okładzinowe ścian wewnętrznych i sufitów,
- obłożenie parapetów wewnętrznych konglomeratem,
- zakup kuchenki gazowej.

2. INSTALACJA WODNO – KANALIZACYJNA, W TYM:

- wykonanie nowych leżaków i pionów kanalizacyjnych,
- montaż armatury i urządzeń kanalizacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie nowej instalacji wody zimnej.

3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA, W TYM:

- wymiana i uzupełnienie przewodów elektrycznych,
- wymiana i uzupełnienie wyłączników, gniazdek, opraw oświetleniowych i rozdzielni.

Lokalna społeczność Pietkowa i okolic jest społecznością prężną, nastawioną na rozwój i doskonalenie. W okolicy działa Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich, który ma swoją siedzibę w modernizowanym obiekcie. Dotychczas w budynku dawnej szkoły podstawowej w Pietkowie funkcjonowała  Izba Tradycji związana z Pietkowem i okolicą. Zbierane były związane z tym terenem eksponaty oraz militaria, które były prezentowane w trzech dawnych ciasnych klasach lekcyjnych, niedostosowanych do właściwej prezentacji zbiorów muzealnych. Przebudowa obiektu, jego kompleksowa modernizacja oraz przystosowanie do potrzeb działalności kulturalnej umożliwi ekspozycję już zebranych eksponatów oraz będzie motywatorem to poszerzenia zbiorów.

Dawne sale lekcyjne na I i II piętrze budynku zostały uporządkowane i przystosowane do prowadzenia działalności kulturalnej. Znajdują się tam pomieszczenia biurowe, sala świetlicowa przeznaczona do spotkań mieszkańców, gdzie można także przejrzeć prasę. Służy ona również do prowadzenia warsztatów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, organizowania imprez okolicznościowych (święta narodowe, spotkania opłatkowe, Hubertus), biblioteka ze zbiorami nie tylko historycznymi, gdzie  spotyka się Dyskusyjny Klub Książki oraz pomieszczenia przekazane Szwadronowi Kawalerii im. 10 PUL na potrzeby magazynowe. Można tu zobaczyć i przymierzyć stroje szlacheckie, mundury polowe i garnizonowe 10. Pułku Ułanów Litewskich. Na półkach stoją wykorzystywane nie tylko jako eksponaty hełmy, ładownice, menażki, polowe aparaty telefoniczne. Kolejna sala to wystawa sprzętu i broni, lubiana szczególnie przez wycieczki najmłodszych. Wszystkie te pomieszczenia wymagają remontu.

W ramach tego etapu inwestycji wyodrębniono na parterze budynku duże pomieszczenie na Izbę Tradycji, w której zostanie pokazana historia dworu w Pietkowie i tworzenie się 10. Pułku, wystawa umundurowania, sprzętu i broni kawalerii od roku 1918 po dwudziestolecie międzywojenne. W Izbie Tradycji wyświetlane będą prezentacje multimedialne i filmy.

Powiększono były szkolny korytarz, tworząc salę konferencyjno – wykładową, gdzie będą mogły spotykać się liczniejsze grupy młodzieży, prowadzona będzie też działalność oświatowa dla dorosłych: lekcje żywej historii („Zatrzymać w pamięci”, których celem jest przypomnienie wydarzeń roku 1918, powołanie w majątku hrabiny Komar – Krasickiej w Pietkowie oddziału jazdy, który otrzymał nazwę „10 Pułk Ułanów Litewskich”, historia pułku w latach 1918- 1921, udział w wojnie polsko –bolszewickiej i walkach w 1939 roku). Od tego roku można będzie prowadzić zajęcia lepiej, a także wzbogacić swoją ofertę edukacyjną. Będą również realizowane zajęcia dla młodych adeptów ułańskiej przygody, czyli wykłady o broni i mundurze oraz musztra. W sali konferencyjno – wykładowej zostaną wyeksponowane liczne dyplomy, podziękowania i puchary zdobyte przez ułanów, będące dowodem promocji Gminy Poświętne nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami.

Wyremontowano także pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania obiektu, tj. szatnię, kącik czystości, WC dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych. Cały obiekt został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Istnieje potrzeba dalszego remontu budynku po byłej szkole podstawowej w Pietkowie oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu, które planowane są w kolejnym etapie. Przygotowana została stosowna dokumentacja, a zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2021. Gmina Poświętne zamierza ubiegać się o pozyskanie dofinasowania na ten cel.

Kompleksowa realizacja inwestycji zintegruje lokalną społeczności, stworzy możliwość rozwoju zarówno dzieci, jak i dorosłych mieszkańców miejscowości. Wykorzystana zostanie różnorodność miejscowości Pietkowo, jej położenie na terenach szczególnie cennych przyrodniczo, turystycznie i historycznie, co w dalszej perspektywie czasowej może wpłynąć na rozwój turystyki na tym obszarze.  Możliwość poznawania historii regionu i tradycji w dobrych warunkach lokalowych, będzie przyczynkiem odwiedzania terenów nie tylko przez dorosłych koneserów historii, ale również przez wycieczki szkolne, kółka zainteresowań, organizacje zrzeszające pasjonatów.

Docelowo obiekt ma funkcjonować jako centrum historyczno – kulturalne.
Zdjęcia sprzed remontu, w trakcie i po remoncie >>

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws