J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
30.03.2018.
Gmina Poświętne realizuje kolejną inwestycję, jaką jest modernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w Pietkowie i dostosowanie go do prowadzenia działalności kulturalnej. Władze Gminy Poświętne podjęły decyzję o wyremontowaniu budynku i przeznaczeniu go na potrzeby lokalnej społeczności. W grudniu 2016 r. gmina złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej o dofinasowanie powyższego zadania.

1 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie”. na kwotę 501 973,81 zł, co stanowiło 80% całości zadania. Pozostałe 20% zostało sfinansowane z budżetu Gminy Poświętne.

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej oraz lokali mieszkalnych poprzez ich modernizację w Gminie Poświętne. Projekt w sposób istotny zmniejszy wydatki ponoszone na ogrzewanie budynku, co w sposób bezpośredni przeniesie się na oszczędności Gminy.

Ogłoszono przetarg, który dwukrotnie został unieważniony, ponieważ najniższa oferta opiewała na kwotę wyższą od przeznaczonej na realizację zadania. Dopiero w wyniku trzeciego przetargu został wyłoniony wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Szerszunowicz z Kolonii Zabłudów.

W ramach projektu:

1.    Wykonano ocieplenie stropu nad piwnicą warstwą izolacji termicznej z płyt styropianowych.

2.    Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych części nadziemnej warstwy izolacyjnej termicznej z płyt styropianowych.

3.    Wykonano ocieplenie ścian stropu nad ostatnią kondygnacją warstwą izolacji termicznej z wełny mineralnej.

4.    Wykonano ocieplenie stropodachu warstwą izolacji termicznej twardymi płytami z wełny mineralnej.

5.    Wymieniono  okna w części nadziemnej.

6.    Zamurowano część okien gazobetonem.

7.    Wymieniono drzwi wejściowe.

8. Wykonano nową kotłownię gazową i nową instalację centralnego ogrzewania wraz z nowymi grzejnikami wyposażonymi w zawory i głowice termostatyczne.

9.    Wymieniono istniejące podgrzewacze wody na nowe podgrzewacze elektryczne zasilane instalacją fotowoltaiczną.

10. Zmodernizowano oświetlenie poprzez wymianę żarówek zwykłych na żarówki energooszczędne LED.

Przy realizacji  zadania polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, który docelowo ma być przeznaczony na centrum historyczno – kulturalne, rozebrany został drewniany, zniszczony budynek przylegający do modernizowanego obiektu. Dzięki tym pracom budynek byłej szkoły podstawowej w Pietkowie zyskał estetyczny wygląd, zostały obniżone koszty użytkowania oraz dostosowano obiekt do potrzeb działalności kulturalnej.


Zdjęcia sprzed remontu, w trakcie i po remoncie >>

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws