J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Jubileusz 25- lecia pracy Wójta Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
01.03.2018.

W dniu 1 marca 2018 r. od rana w Urzędzie Gminy w Poświętnem panowała uroczysta atmosfera. Pracownicy urzędu oraz jednostek podległych przygotowali Wójtowi Witoldowi Łapińskiemu niespodziankę z okazji Jubileuszu 25- lecia pracy na stanowisku Wójta Gminy Poświętne. Był tort, prezenty, kwiaty, podziękowania za wspólną wieloletnią pracę oraz życzenia sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym na następne lata.

O godz. 9.00 w sali narad odbyła się XXVI  sesja Rady Gminy Poświętne, podczas której Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński w imieniu radnych oraz sołtysów podziękował Wójtowi za wieloletnią służbę na rzecz lokalnego społeczeństwa. Nie zabrakło także przedstawicieli miejscowej Szkoły Podstawowej: Pani dyrektor Bożeny Brzozowskiej, Pani wicedyrektor Wioletty Gołaszewskiej oraz uczniów, którzy przebyli na sesję, aby pogratulować jubileuszu.

Pan Wójt  Witold Łapiński związany jest z gminą Poświętne od 25 lat. W  historii ostatniego ćwierćwiecza w Gminie Poświętne zanotowano wiele ambitnych przedsięwzięć społecznych, gospodarczych oraz związanych z rozwojem infrastruktury, których realizacją kierował właśnie Pan Witold Łapiński. W ciągu 25 lat były chwile miłe, ale i trudne, były wielkie sukcesy, ale też problemy. Ze wszystkim nieprzerwanie mierzył się ten sam człowiek, dzięki któremu ta gmina się rozwija.

Te 25 lat to przede wszystkim powód do głębokiej refleksji nas wszystkich, ludzi pracujących dla tej gminy. Na sukces pracowaliśmy wszyscy, jest to wspólne dobro: radnych, urzędników, mieszkańców oraz pracowników jednostek i instytucji funkcjonujących na terenie naszej gminy. Bez ich wsparcia i zgody władz samorządowych trudno byłoby osiągnąć tak wiele   – mówi wzruszony Witold Łapiński, wójt Poświętnego, który od 1 marca 1993 roku nieprzerwanie pełni funkcję włodarza gminy, wybierany na to stanowisko przez mieszkańców w wolnych, demokratycznych wyborach. Wójt Poświętnego przez wszystkie te lata udowadniał, że jest samorządowcem niezwykle skutecznym, potrafiącym realizować nawet trudne projekty. Gmina Poświętne to jedna z najmniejszych gmin w Polsce, ale potrafi być wielka. Przez te wszystkie lata gmina Poświętne diametralnie zmieniła swoje oblicze, stała się gminą nowoczesną, która może pochwalić się  świetną infrastrukturą, doskonale rozwiniętą oświatą, kulturą oraz miejscami do wypoczynku i rekreacji.

Wójt Witold Łapiński jest dowodem na to, jak człowiek z pomysłami, odważny może zmienić rzeczywistość, może zmienić miejsce w którym żyje i w którym pracuje.

Rada Gminy Poświętne pozytywnie oceniła 25 - letnią pracę Witolda Łapińskiego na stanowisku Wójta Gminy Poświętne i otrzymał on rekomendację na kandydata na to stanowisko w nadchodzących wyborach samorządowych.

Wójt Gminy Poświętne Witold Łapiński podziękował wszystkim za wspólną pracę na przestrzeni ostatnich 25 lat. Podkreślił, że jest to praca zespołowa: radnych, sołtysów, urzędników, pracowników jednostek gminnych, stowarzyszeń, strażaków oraz mieszkańców gminy. Podziękował, również za zaufanie oraz pozytywną opinię dotyczącą jego pracy, zaangażowania i działań na rzecz Gminy Poświętne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców podjął decyzję, że w nadchodzących wyborach samorządowych będzie ponownie kandydował na stanowisko Wójta Gminy Poświętne i nadal pracował na rzecz rozwoju naszej gminy oraz dla dobra lokalnego społeczeństwa.

Po uroczystym akcencie radni przystąpili do realizacji porządku obrad.

Podjęto uchwały w sprawie:

 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2021;
 • zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2018 r.;
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne: „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1565 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Gabrysin-Wilkowo”;
 • pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych w 2018 r.;
 • zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej;
 • ustalenia pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2018 rok;
 • nie wyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku;
 • podziału Gminy Poświętne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
 • podziału Gminy Poświętne na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
 • przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zakupu i montażu wyposażenia dla  Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.

Radni podczas sesji zapoznali się również:

 • ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne w 2017 roku,
 • z informacją z realizacji uchwał Rady Gminy Poświętne w II półroczu 2017 r.,
 • z informacją z realizacji zarządzeń Wójta Gminy Poświętne w II półroczu 2017 r.,
 • ze sprawozdaniem z działalności stałych Komisji Rady Poświętne za 2017 rok,
 • z rocznym sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem za 2017 r.,
 • ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 r.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws