J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Spotkanie na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF) PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
01.03.2018.

23.02.2018 r. w Urzędzie Gminy w Poświętnem odbyło się  spotkanie na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF), które prowadzili i na pytania rolników odpowiadali:

  • Podlaski Wojewódzki  Lekarz Weterynarii w Białymstoku – Henryk Grabowski
  •  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku - Dariusz Filianowicz
  • Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (PODR) – Małgorzata Bobek
  •  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)- Michał Krutul.

Na spotkanie przybyło ponad 40-stu  hodowców trzody chlewnej z terenu Gminy Poświętne. Głównym tematem  była bioasekuracja trzody chlewnej. Wojewódzki lekarz weterynarii Henryk Grabowski podkreślił, że program bioasekuracji jest niezbędny, aby wirus afrykańskiego pomoru świń nie rozprzestrzenił się w gospodarstwach zajmujących się chowem trzody chlewnej. Wyjaśnił, że w tych gospodarstwach, które nie będą stosowały niezbędnych zabezpieczeń jest duże zagrożenie powstania nowego ogniska choroby u świń. Dodał, że wystarczy nie zmienić butów po wycieczce do lasu i wejść w nich do niezabezpieczonej chlewni.

 

Zaproszeni goście poinformowali także o możliwości otrzymania rekompensat za wygaszanie produkcji.

Gospodarstwa, które wygaszą produkcję, otrzymają trzyletnią rekompensatę za nieutrzymywanie świń. Minister zapowiedział, że rolnicy otrzymają wsparcie finansowe na dostosowanie się do nowych wymogów bioasekuracji. Pomoc mają otrzymać przede wszystkim mniejsze gospodarstwa, utrzymujące nie więcej niż 50 świń.

Zdjęcia >>


Apel

Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  do rolników i hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania,  w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa podlaskiego.

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń  na terenie województwa podlaskiego  apeluję  do Państwa,  aby:

1. Dokonywać  w  biurach powiatowych ARiMR rejestracji  wszystkich stad, w których utrzymywane są  świnie – dotyczy to również stad z jednym  zwierzęciem.

2. Zgłaszać w  biurach powiatowych AR i MR  wszystkie zmiany pogłowia  świń  w stadach ( kupna, sprzedaże, upadki , urodzenia), w możliwie najkrótszym terminie.

3. Nie nabywać  świń, o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym,  w szczególności z niepewnego źródła ( tzw. handlarze ).

4. Do gospodarstw wprowadzać wyłącznie świnie oznakowane  i  zaopatrzone w świadectwa  zdrowia , wystawione przez lekarza weterynarii .

5.Bezzwłocznie informować  najbliższą  lecznicę weterynaryjną o upadkach  i zachorowaniach   świń.

6.Na terenie gospodarstw bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji (zgodnie  z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi   z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 poz. 711 ),  a w szczególności:

- utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,

- karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

- zwracać uwagę na bezpieczny  sposób przechowywania słomy na ściółkę,

- wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiednio przed:

  • wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
  • stale utrzymywać wyłożone maty w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

- do obsługi świń używać obuwia i odzieży przeznaczonych wyłącznie do tego celu .

Przypominam, że  afrykański pomór  świń (ASF)  jest chorobą  stanowiącą  ogromne zagrożenie   dla gospodarki kraju. Straty związane  z wystąpieniem choroby wynikają  z załamania produkcji zwierząt, ich upadków, zakazu handlu towarami z terenów dotkniętych chorobą  oraz zakazu eksportu  towarów pochodzących od świń i dzików z terenów wystąpienia choroby lub  z całego terytorium kraju jej wystąpienia. 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws