J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
XXV sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
21.12.2017.

W dniu 21 grudnia 2017 roku w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbyła się XXV sesja Rady Gminy Poświętne, którą poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński. Po przyjęciu porządku obrad młodzież ze Szkoły Podstawowej w Poświętnem przedstawiła nostalgiczną bożonarodzeniową część artystyczną pt. „Boże Narodzenie” , pod opieką Ewy Łuby i Adama Mościckiego. Wójt gminy Witold Łapiński podziękował Pani Bożenie Brzozowskiej  oraz nauczycielom za wprowadzenie wszystkich obecnych na sali w świąteczny nastrój a młodzież obdarował słodyczami. Pani Dyrektor Bożena Brzozowska podziękowała władzom gminy za całoroczne wsparcie, życząc dalszych sukcesów na kolejny rok.

Po części artystycznej radni przeszli do realizacji porządku obrad, w którym najważniejszy dotyczył przyszłorocznego budżetu Gminy. Po przedstawieniu przez Panią Skarbnik Annę Zawadzką głównych założeń Radni Gminy w głosowaniu jednogłośnie przyjęli budżet na 2018 r.

Świąteczna Sesja Rady Gminy Poświętne była również okazją do podsumowań kończącego się roku i wytyczenia planów na nadchodzący. Wójt Gminy Witold Łapiński podsumował całoroczną pracę władz samorządowych, podkreślając, że tylko dzięki systematyczności i bezkonfliktowej pracy samorządu możliwy jest ciągły rozwój gminy oraz poprawa jakości życia jej mieszkańców. Podkreślił również, że Gmina Poświętne wkracza w nowy rok bez żadnego zadłużenia. Podsumowując, zaznaczył  także, że w ciągu trzech lat obecnej kadencji zostały zrealizowane wszystkie założenia czteroletniego programu, a to, co zostanie wykonane w 2018 roku, to wartość dodana. Życzył radnym i sobie, aby zamierzone cele zostały osiągnięte.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie:

  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej lata 2018-2021,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020,
  • zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2017 rok,
  • uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Poświętne na 2018 rok”.
Zdjęcia >>


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws