J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Dodatkowa rekrutacja do projektu "Aktywna integracja szansą na skuces" PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
11.10.2017.


DODATKOWA REKRUTAJA

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Stowarzyszenia  do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces” w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji RPO WP 2014 -2020.  

Uczestnikami Projektu mogą zostać:

1.    Osoby będące mieszkańcami jednej z wymienionych gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Knyszyn, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Narew, Narewka, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady.

2.    Osoby, które ukończyły 50 rok życia i są jednocześnie osobami niepracującymi o statusie na rynku pracy:

a.  Bezrobotne zarejestrowane w miejscowym PUP zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);

albo

b.  Bierne zawodowo niezarejestrowane w miejscowym PUP.

1.    Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniającym co najmniej jedną przesłankę tj.:

a.  osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,

b.  osoby, o mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c.   osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

d.  osoby nieletnie,

e.  osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

f.   osoby z niepełnosprawnością,

g.  rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością,

h.  osoby niesamodzielne;

i.    osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,

j.   osoby korzystające z PO PŻ.

Uwaga: Wsparciem w ramach projektu objęte są osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, które spełniają jednocześnie wymagania określone z punktu 1, 2 oraz minimum jedną przesłankę z punktu 3 (w tym przede wszystkim korzystające z PO PŻ 2014-2020)

 

Projekt oferuje:

a.    doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne dla Uczestnika Projektu,

b.    kursy/szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu:

Ø  koszt kursu/szkolenia podnoszącego kwalifikacje do 2 500,00 zł na jednego Uczestnika Projektu (całkowity koszt obejmuje: kurs/szkolenie zawodowe, badanie lekarskie, koszt egzaminu certyfikacyjny, ubezpieczenie NNW);

Ø  stypendia dla uczestnika projektu w ramach podjętych kursów/szkoleń zawodowych w wysokości do 800 zł (jednorazowo);

Ø  pokrycie kosztów dojazdu.

c.    płatne 3 miesięczne staże zawodowe:

Ø  stypendia stażowe dla jednego Uczestnika Projektu w wysokości 1 500,00 zł/ m- c,

Ø  dotacja dla przedsiębiorstwa w celu przygotowanie stanowiska pracy  w wysokości do 5 000,00 zł na jedno stanowisko;

Ø  dotacja dla opiekuna stażysty przez okres trwania stażu – 1  000,00 zł/m-c.

Dodatkowa rekrutacja trwa do 27.10.2017 roku!                                                                    

Serdecznie zapraszamy!!!


 

Regulamin rekrutacji

Formularz Uczestnika Projektu w PDF

Formularz Uczestnika Projektu w DOCX

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws